Uncategorized

WordPress Resources at SiteGround

Leids Huisartsen opleiders Platform In de driehoek instituut, AIOS en opleiders wil het platform geprekspartner en doorgeefluik zijn om de wensen en aanpassingen van opleidingseisen te toetsen en met de opleiders te bespreken. Ook wil het platform de wensen en ideeen van de opleiders( in de opleiding van de AIOS ) meer zeggenskracht  geven . Om dit te realiseren moet het Leids Huisartsen Opleiders Platform goed herkenbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle Leidse Huisartsen Opleiders. De wens is dan ook om een periodieke nieuwsbrief uit te laten gaan naar alle HAO’s en om na elke HAO par een moment voor overleg en inventarisatie in te lassen.